TOP COMICS

 

TOP COMICS nº5 (Ediciones B, 1994) - LAS CRIPTAS DE YOH VOMBIS
TOP COMICS nº6 (Ediciones B, 1994) - EL REGRESO DEL HECHIZERO
TOP COMICS nº7 (Ediciones B, 1994) - EL TRATO DE BOG
TOP COMICS nº8 (Ediciones B, 1994) - MOLA LA TOPO
TOP COMICS nº10 (Ediciones B, 1994)
- LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL